บริษัท สาธิต เอวีแอล จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบแสง เสียง ภาพ และแสงสว่าง ครบวงจร
  (Audio Visual Lighting Specialist) อาทิเช่น หลอดไฟพิเศษ, หลอดฮาโลเจน, หลอด UV ฆ่าเชื้อ, หลอดอบเด็ก,
  หลอดที่ใช้ในห้องผ่าตัด, หลอดตู้ปลา, หลอดล่อแมลง, หลอดที่ใช้ในงานพิมพ์, หลอดแบล็คไลท์, ไฟสปอร์ตไลท์,
  โคมไฟ, บัลลาสต์ เป็นต้น
   
   
  อุปกรณ์ระบบเสียง และภาพ เช่น Visualizer, LCD Projector, Loudspeaker, Audio Mixer, Amplifier, Microphone
  พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ ปรับปรุง และติดตั้ง โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 
 
SAVL KNOWLEDGE
NEW VISUAL PRODUCT
NEW AUDIO PRODUCT
 
   
ในที่นี้ หมายถึง หลอดไฟที่ประดิษฐ์ขึ้น
เพื่อใช้ในงานเฉพาะเจาะจง  บางประเภทให้แสงปกติ
และบางประเภทให้แสงที่ตาคนปกติมองไม่เห็น
 

     
 
ความรู้เกี่ยวกับแสงสว่าง
สัมผัสทั้งหมดของมนุษย์ 80% ได้จากการมองซึ่งมี
ความไวต่อการรับรู้สูงกว่าการได้ยินหลายสิบเท่า
องค์ประกอบของสีฟ้าจะส่งผลต่อการรับรู้ และแยก
แยะความใกล้ไกลของสิ่งที่มองเห็นได้ดีกว่า
 

 
ความรู้เกี่ยวกับ Digital Signage
สื่อประชาสัมพันธ์ทางจอภาพรูปแบบใหม่
แสดงได้ทั้งภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง พร้อมเสียง
สร้างความน่าสนใจ และดึงดูดใจได้มากกว่าโปสเตอร์
 

 
 
 
   
EYE-12 'Wolfvision Visualizer'
   - High Resolution Live Image Camera
   - Effective Pixel 1280 x 960
   - Native SXGA-resolution 4:3 native
   - Infrared remote control
   
   
   
   
   

   
VZ-9plus³ 'Wolfvision Visualizer'
   - 64x zoom (16x optical + 4x digital)
   - Effective Pixel: 1280 x 960
   - Infrared remote control
   - Image memory 9 pics
 

 
 
LCD Advertising Display
  - Easy to install: all in one LCD display and Card player
  - Easy to use: insert a memory card (CF, SD or USB)
  and turn it on
  - Easy to control: manage start time, end time and
  duration
  - Many Size: 40, 32, 19 inch
 

 
   

Explosion-Proof ‘Atlas Sound'
   - Listed by UL and CSA for use in
   Hazardous / Combustible Environment
   - Choice of 60 or 30 watt high
   intelligibility driver in Cast Aluminum
   Housing
   - Efficiency of Reflex-Style Projectors
   with Wide Angle or Circular sound
   dispersion
 

 
Audibox series ‘ARX'
   - Precision tool for Audio Professional
   - Professional audio functions in Ultra
   compact, flexible package
   - ‘Little blue boxes' for every audio
   toolbox
 
 

 
MSX 48 ‘ARX'
   - Signal Splitter - 16 channels / 3 way split per channel
   - Passive unit - no power required
   - D sub connectors for monitor and auxiliary split
   - Transformer balanced Inputs and Outputs
   - Inputs and Main Outputs hard wired to pass Phantom
   power
 

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
         
      Surface Mount Speaker 'Extron'  
         - Weather-resistant enclosure  
         - Exclusive V-Lock mounting system included  
           - Internal driver overload protection  
           
        Ceiling Speaker 'Extron'
 
         
   
Mini Speakers Media Listening
   - For Tourguide, Prayer, Residence,
     Nursing