เรามองหาและเปิดรับบุคลากรที่มีความสามารถและมีพลังมาร่วมงานเสมอ กรุณาส่ง Resume มาที่
Email : Savl.Sathitavl@gmail.com  หรือโทรศัพท์ : 02-9953202-3

  • วิศวกรออกแบบ
  • ฝ่ายขาย
  • ทีมงานติดตั้ง
  • แม่บ้าน