ชนิดของดวงโคมที่มีจำหน่าย

Consumer Sector
กลุ่มหลอดไฟทั่วไป

 • Stage Theatre
  ไฟโรงละครและการแสดง
 • Studio and TV Station
  งานถ่ายทำภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์
 • Opitcal Photo-Projection
  งานถ่ายภาพและฉายภาพ
 • Flood lighting
  โคมไฟส่องสว่างอาคารสถานที่
 • House and Retail shops
  บ้านเรือนและร้านค้า
 • Road & Tunnel
  ไฟถนนและอุโมงค์สัญจร

 

Industrial Sector
กลุ่มงานอุตสาหกรรม

 • Special Equipment
  เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
 • Testing-Analyzing Inspection
  งานปฏิกรณ์ทางแสง
 • Reprography
  อุตสาหกรรมการพิมพ์ การถ่ายเพลท
 • Drying , Heating , Curing
  งานเคลือบสี อบสี และกาวแข็งตัว
 • Disinfection , Sterilization
  การฆ่าเชื้อโรคในน้ำและอากาศ

 

Professional Sector
กลุ่มงานอาชีพเฉพาะทาง

 • Germicidal and Cosmetic
  งานเคมีและเวชภัณฑ์
 • Medical
  • Dentistry ทันตกรรม
  • Otolaryngology โสตนาสิกลาริงซ์
  • Dermatology ผิวหนัง
  • Obstetric Gynaecology สูตินารีเวช
  • Ophthalmic จักษุกรรม
  • Parasite พยาธิวิทยา

 

Biological Application
เครื่องมือทางชีววิทยา

 • Horticulture
  งานเกษตรและชีวภาค
 • Aquarium
  งานพืชน้ำและตู้ปลา
 • Insect Trap
  ดัก-ล่อแมลง
 • Animal Rearing
  อนุบาลสัตว์อ่อน
 • Health Care
  สุขอนามัย

 

 

หากคุณมีความต้องการหลอดไฟ รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อเรา

Email: Udom@sathitavl.com

Line@: SAVL

Tel: 02 995 3202 , 02 935 5716