หน่วยงานเอกชน
Corporate

 • ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน
 • บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
  Seagate Technology (Thailand) Ltd.
 • บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  Synnex(Thailand) Public Company Limited.
 • บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  Kimberly-Clark Manufacturing (Thailand) Ltd.
 • บริษัท เมเยอร์ ประเทศไทย
  Meyer (Thailand ) Co., Ltd.
 • บริษัท แพรกซ์แอร์ ประเทศไทย
  Praxair (Thailand) Co. Ltd.
 • ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อ เขต 5 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด
  Visteon (Thailand) Ltd.
 • บริษัท บางกอกแปซิฟิคสตีล จำกัด
  Bangkok Pacific Steel Co.,Ltd.
 • วิกหัวหิน ศิลปะสถาน เพื่องานศิลปะ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • รายการ  Big Brother Thailand บริษัทกันตนา มูฟวี่ทาวน์ (2002) จำกัด
 • โรงแรมไพลิน จ.พิษณุโลก
 • โรงแรม V-ONE โคราช จ.นครราชสีมา
 • ร้าน Rock Planet สาขาศุนย์การค้าเซ็ลทรัลเวิลด์

 

สถาบันการศึกษา
Education Institution

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คณะสถาปัตยกรรมศาตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ห้องสมุด มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • มหาวิทยาลัย เนรศวร จ.พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศ พะเยา
 • เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 • เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ
 • หอประชุมราชมงคล สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปทุมธานี
 • เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต จักรพงษ์ภูวนารถ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว) จ.พิษณุโลก
 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม จ.เชียงใหม่
 • ห้องปฏิบัติการทางภาษา โรงเรียนราชินีบน จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียน ศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีษะเกษ
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.กรุงเทพฯ
 • โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก
 • โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) จ.กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานรัฐและวิสาหกิจ
Government Sector

 • สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
 • อาคารอนุรักษ์หมายเลข 1/8 (วังเทวะเวสม์) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 • เทศบาลตำบลแหลมฉบัง
 • สำนักงานกองบังคับการตำรวจภูธร ภาค6
 • เขื่อนสิริกิตต์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพิจิตร
 • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
 • พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร 2
 • พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

 

สถานพยาบาล
Hospital

 • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารสิรินทร
 • โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
 • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จ.กรุงเทพฯ
 • โรงพยาบาลวิภาวดี จ.กรุงเทพฯ

 

ศาสนสถาน และ องค์กรการกุศล
Charity Organization

 • วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก
 • วัดหนองปรือ จ.ชลบุรี
 • วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ
 • สถานธรรมไท่อิน จ.กรุงเทพฯ
 • สถานธรรมหงเต้า จ.เชียงราย
 • สถานธรรมหงหยาง จ.เชียงใหม่
 • สถานธรรมเจิ้งซิน จ.อุบลราชธานี
 • สถานธรรมผู่ถี จ.พิษณุโลก
 • นครหลวงพุทธสมาคม จ.กรุงเทพฯ
 • มูลนิธิโลกุตรธรรมประทีป จ.ชลบุรี