• ห้องเรียนขนาดเล็ก
  Small Classroom
 • Training / seminar / Conference
 • ห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่
  Convention Hall
 • ออดิทอเรียม
  Auditorium
 • โรงละครและห้องภาพยนต์
  Theater / Cinema
 • ห้องอัดเสียง
  Studio
 • ซาวด์แลป
  Soundlab
 • ร้านค้า และ โชว์รูม
  Retail
 • ศาสนสถาน
  House of worship
 • พิพิธภัณณ์และจัดแสดงนิทรรศการ
  Museum and Exhibition space
 • สนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
  Stadium and Gymnasium
 • ระบบเสียงประกาศ
  Public Announcement
 • อควาเรี่ยม
  Aquarium
 • ห้องสมุด 
  Library
 • ระบบ CCTV
  CCTV System
 • อื่นๆ
  Others